Het Binnenerf

Verblijf en huur van een authentieke Mongoolse yurt op een rustige locatie met verschillende mogelijkheden!

Huurvoorwaarden Yurt – Het Binnenerf geldig vanaf 01-06-2022

Aankomst en vertrek

De door u gehuurde yurt is beschikbaar vanaf 15.00 uur op de dag dat de huurperiode ingaat en dient op de laatste dag van de huurperiode voor 11.00 uur te worden verlaten. We verzoeken u uw aankomst te plannen tussen 15.00 en 17.00 uur. Als het laatste niet lukt, dient u Het Binnenerf tijdig, liefst telefonisch, op de hoogte te stellen van de verwachte aankomsttijd.

Reservering en betaling
Nadat u geboekt heeft, ontvangt u van ons een bevestiging en een factuur. Na ontvangst van de aanbetaling (de helft van de huursom) is de boeking definitief. Er is géén pin mogelijkheid aanwezig bij het Binnenerf. De volledige huursom moet minimaal een week voor het verblijf over zijn gemaakt.

Betaal gegevens:

t.n.v: F.v.d.Berg
reknummer: NL43 ABNA 0112 3618 70
o.v.v: Yurt Frida en Thea

De prijzen
De (prijs)informatie op de website is leidend. Eerder verschenen (prijs)informatie vervalt hiermee. Bij Het Binnenerf is geen pin- of creditcard betaling mogelijk. Alle te betalen bedragen moeten vooraf worden voldaan. De kosten voor afname van overige diensten worden ter plekke, bij aankomst, contant voldaan.

De Yurt en het terrein
In de Yurt is voorzien van één 2-persoonsbed en een 2 persoons slaapbank met slaaptopper. Er zijn voldoende dekbedden en kussens aanwezig alsook bedlinnen. In de yurt staat een houtkachel, 2 opbergkastjes, één hoge tafel en een lage tafel, 4 plastic eetstoelen, 2 rieten stoelen,1 Prullenbakje, een Nespressomachine voor koffie, een waterkoker, 2 buitenstoelen, en een hangmat en vuurkorf staan buiten. Er zijn borden, kopjes en bestek aanwezig in de yurt. Aanvullend keukengerei is in de buitenkeuken aanwezig.

Het is niet toegestaan te roken in de Yurt.

Er mogen geen kaarsen of waxine lichtjes worden aangestoken in de Yurt vanwege brandgevaar. Ontstane vlekken zijn voor rekening van de gast en worden met de borg, zie punt 12, verrekend.

Het is niet toegestaan met schoenen te lopen in de Yurt. Vlekken worden verrekend met de borg. Zie punt 12. Borg.

In de Yurt is elektriciteit aanwezig.

Handdoeken dient u zelf te verzorgen.

Er is een, met alle gasten (hooguit 6), gedeelde overdekte buitenkeuken met één 4 pits gasfornuis, koelkast, waterkoker, bestek, servies, potten en pannen, een barbecue en popcornpan voor de vuurkorf, een kraan met warm en koud water en mogelijkheid voor afwas met afwasrek.

Bezoekers dienen vooraf aangemeld te worden en kunnen pas na toestemming van Het Binnenerf het terrein betreden. Het Binnenerf heeft ten alle tijde de mogelijkheid om zonder opgaaf van redenen bezoekers te weigeren.

BBQ en vuur bij is toegestaan op minimaal 10 meter van de yurt, rekening houdend met de wind. Alle vuren dienen voor 23:00 uur te worden gedoofd.

Na 23.00 uur is er stilte op het buitenterrein.


Annulering door huurder
In eerste instantie adviseren wij om contact op te nemen met Het Binnenerf om zo de boeking te verplaatsen naar een latere periode. Is dit echt niet mogelijk? Dan moet de boeking helaas geannuleerd worden.

Bij annulering binnen 24 uur na reservering zijn er geen kosten aan verbonden.

Bij annulering tot de 42ste dag voor aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten 30% van de som

Bij annulering vanaf de 42ste tot de 28ste dag voor aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten 60% van de reissom.

Bij annulering vanaf de 28ste dag tot de zevende verblijfdag bedragen de annuleringskosten 90% van de reissom.

Bij annulering vanaf de vijfde tot op de eerste verblijfdag of later bedragen de annuleringskosten 100% van de reissom.

Annulering door Het Binnenerf
Het Binnenerf kan door buitengewone omstandigheden de boeking teniet doen. Het Binnenerf zal onmiddellijk de huurder hiervan op de hoogte stellen. Het Binnenerf is niet verplicht om huurder enige schadeloosstelling te bieden. Wel zal Het Binnenerf zich inspannen om voor huurder een ander verblijf moment met vergelijkbare prijs te zoeken.

Huisdieren
Op het terrein en in de yurt is niet toegestaan om uw huisdier mee te nemen.

Schoonmaak
Voor de eindschoonmaak rekenen wij een vast bedrag van € 50,- per verblijf. Wij verwachten wel van u dat u de Yurt opgeruimd en in goede toestand achterlaat, zoals je de yurt hebt aangetroffen. Dat wil zeggen: alle het eten, drinkwaren en lege flessen verwijderden, prullenbak geleegd, afwas schoon in de kastjes etc. en de Yurt met gesloten deur en een dichte lichtkoepel achterlatend.


Klachten
Mochten er ondanks onze zorgvuldige aandacht klachten zijn, dan dient de huurder zich te wenden tot Het Binnenerf. Het voortijdig verlaten van de yurt, zonder voorafgaand overleg en wederzijdse overeenstemming ontslaat Het Binnenerf van iedere verplichting tot schadeloosstelling. Klachten die niet bevredigend zijn opgelost moeten binnen één week na afloop van de huurperiode schriftelijk bij ons worden ingediend.

Aansprakelijkheid

Gedurende het verblijf is de huurder aansprakelijk voor de yurt, de inrichting en alle zaken die tot het gehuurde object behoren. Eventuele door de huurder of medehuurders aangerichte schade moet meteen aan Het Binnenerf gemeld en vergoed worden. Vóór uw vertrek controleren wij de yurt. De yurt mag alleen worden gebruikt door de huurder(s) en medehuurder(s) en het is nimmer toegestaan het gehuurde aan te wenden voor andere doeleinden dan vakantieverblijf.

Het Binnenerf is, behoudens wettelijke aansprakelijkheid, nimmer aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of (letsel)schade, berokkend aan of door huurders van de yurt en is derhalve beperkt tot het bedrag dat voor het gehuurde is betaald. Het Binnenerf is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade en gemiste besparingen.

Kennelijke fouten of vergissingen in de beschrijving, foto’s of prijzen van de door Het Binnenerf aangeboden Yurt bindt ons niet. Het Binnenerf is niet aansprakelijk voor tussentijdse wijzigingen in gegevens en prijzen. De (prijs)informatie op onze website, www.hetbinnenerf.nl is leidend. Eerder verschenen (prijs)informatie vervalt hiermee.

Het Binnenerf is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en andere externe factoren.Het kan gebeuren dat er werkzaamheden of wegwerkzaamheden of andere activiteiten plaats vinden. Het Binnenerf is niet aansprakelijk voor eventuele overlast die hieruit voortvloeit. Op onze huurvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen dienen te worden voorgelegd aan een in Nederland bevoegde rechter.In geval van calamiteiten en/of technische storingen, is het mogelijk dat een van onze medewerkers zich toegang verschaft tot uw yurt. U dient ten alle tijde de aanwijzingen van Het Binnenerf op te volgen.

Huurders en bezoekers die zich niet aan deze huurvoorwaarden houden, kunnen zonder verdere opgave van reden, namens Het Binnenerf van het terrein worden verwijderd. Het Binnenerf is dan niet verplicht om huurder enige schadeloosstelling te bieden.

Borgsom:
Buiten het totaalbedrag voor de huur van de Yurts, rekenen wij €100,- borg en de sleutel. Deze borg ontvangen wij contant bij aankomst. Bij vertrek na controle en goedkeuring en teruggave van de sleutel wordt de borg weer contant terugbetaald.
Eventuele door de huurder of medehuurders aangerichte schade moet meteen aan Het Binnenerf gemeld en vergoed worden. De betaalde borg ontslaat u er hiervan niet.